ขั้นตอนการใช้งาน E-book Se-ed ของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ขั้นตอนการใช้งาน E-book Se-ed ของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่ลิ๊งค์นี้ : https://se-ed.belibcloud.com

สำหรับนักศึกษา

Username : KSUตามด้วยรหัสนักศึกษา หรือ E-mail@ksu.ac.th

Password : 123456

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

Username : KSUตามด้วยชื่อผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ E-mail@ksu.ac.th

Password : 123456

คู่มือการใช้งาน : ebookseed

Post Author: ARET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *